Arvot

Päiväkodin arvot ja niiden näkyminen toiminnassamme:

Kodinomaisuus:

Päiväkodin uudet tilat ja sisustus on suunniteltu kodinomaiseksi. Lapset tutustuvat kaikkiin aikuisiin, koska tilat on jaettu toiminnan mukaan, ei ryhmien. Kaikki lapset kohtaavat päivittäin ja vapaaleikki tapahtuu yhdessä ikään katsomatta. Päiväkodin sisustus on suunniteltu toimivuus ja estetiikka huomioon ottaen. Lasten kädentyöt ovat suurena osana sisustusta. Päiväkodin työntekijät toimitat hyvässä yhteishengessä ja pilke silmäkulmassa. Myönteinen ilmapiiri heijastuu suoraan lapsiin ja vanhempiin, se tuo myös kodinomaisuutta omalta osaltaan.

Syli:

On sitten ärripurri tai halipula, aikuisen syli on vapaaehtoinen paikka, joka on aina avoinna. Hellyys lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa myönteistä minäkuvaa. Lapsia silitellään ja halitaan mennen tullen ja palatessa. Lapset haluavat usein tulla  aikuisen syliin tai käyvät halimassa. Lapselle puhutaan nätisti ja heille sanotaan paljon myönteisiä asioita. Turvallisuuden tunnetta tuo lisää se, että yksi aikuinen kulkee lapsen matkassa vauvasta eskariin. Yksi tiimin aikuinen siirtyy lasten kasvaessa heidän mukanaan uusin ryhmiin.

Oppiminen:

Oppiminen päiväkodissamme tapahtuu, kokemalla, tekemällä, näkemällä, kuulemalla ja tuntemalla, myönteisessä ilmapiirissä kaikkien aistien kautta. Jokainen lapsi saa oppia omaan tahtiinsa, jokaisella on omat taidot ja vahvuudet. Toimintaa ei suunnitella kerralla valmiiksi, vaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ideoita poimitaan lapsilta ja toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. 

Leikki:

Leikillä on suuri rooli lapsen kehityksessä. Leikin varjolla opitaan monenlaisia taitoja, joista yksi tärkeä on sosiaalisuus/toisen huomioiminen. Annetaan leikille tilaa, kannustetaan ja ohjataan lapsia leikin alkuun. Leikin tukemisessa huomioidaan ikätaso. Pienimmät ovat aamuhetken n. tunti kokonaisuudessaan oman ryhmänsä kanssa. Pienessä porukassa aikuisen on helppo ohjailla leikkiä oikeaan suuntaan ja touhuta porukkansa mukana. Pienessä ryhmässä on myös helppo opetella sosiaalisia taitoja, koska aikuinen on koko ajan läsnä. Vähän isommat taas voivat palata tuokion jälkeen leikkimään toisten pienryhmän lasten kanssa. Aikuinen ohjaa ja ideoi leikkiä tarvittaessa, mutta osaa antaa lapsille leikki rauhan.

Päiväkodin ikkunalliset pikkuhuoneet antavat hyvin lapsille mahdollisuuden leikkiä rauhassa ja ilman meteliä, mutta kuitenkin valvonnan alla. Kädenjäljessä leikkitaitojen kehittyminen on yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Emme keskeytä leikkiä, jos se ei ole välttämätöntä, vaan pyrimme muokkaamaan aikatauluja. Iltapäivällä ryhmät sekoittuvat yksiköiden sisäisesti, joten esimerkiksi Pikkurillissä lapset voivat leikkiä myös toisen pienryhmän lasten kanssa. Isommilta mallintamalla pienet oppivat paljon leikistä. Lapsen ideat huomioidaan leikissä ja toiminnassa. Riitatilanteet selvitetään ja sovitellaan. Turvallisessa ympäristössä (rajat ja rakkaus) on helppo luottaa toiseen ja itseensä.

Kiirettömyys:

Jokainen lapsi tekee asioita omaan tahtiinsa. Aikataulut ovat suureltaosin viitteellisiä ja suunnitelmaa voi muuttaa, jos siltä tuntuu. Kiireettömyys on haasteellisin asia toteuttaa käytännössä, mutta joustamisella, hyvällä yhteishengellä ja organisoinnilla kiireettömyys on mahdollista. Olemme suunnitelleet tehtäväpassit joiden avulla voidaan liikkua pienryhmissä ja toimia mahdollisimman kiireettömästi. Parhaimmillaan toiminta muodostuu niin, että siirtymävaiheissa olisi vain yksi pienryhmä kerrallaan.

Perheen ja päiväkodin yhteistyö:

Hyvä ja avoin vuorovaikutus päiväkodin ja vanhempien välillä auttaa lapsen kanssa toimimisessa. Vanhemmat ovat lapsensa asiantuntijoita. Tärkeää on jakaa kokemuksia ja oppia niistä yhdessä. Yhteistyö perheen kanssa alkaa jo ennen hoitosuhteen solmimista, tutustumiskäyntien aikana. Toiveenamme on, että vanhempi ja hoitoon tuleva lapsi kävisivät tutustumassa päiväkodissa ainakin kerran ennen hoidon aloittamista. Tutustumiskäynnin aikana täytetään palvelusopimus ja kuullaan vanhemman toiveita esim. ryhmästä, toiminnasta, sekä tutustutaan tiloihin ja toimintaan. Hoitosuhteen alkaessa lapsen päivästä kerrotaan ja jutellaan muutenkin. Varhaiskasvatuskeskustelu pidetään kerran vuodessa ja nimetön asiakastyytyväisyyskysely teetetään kerran vuodessa. Kyselyt ovat tärkeä osa vanhempien kuulemista, koska nimettömään lomakkeeseen on helppo kirjoittaa kehityskohteista. Palautteet käydään läpi ja haaste kohtiin kiinnitettään huomiota. Toivotaan suoraa palautetta, niin risuja kuin ruusujakin! 

Aikuinen on lapsia varten:

Toimitaan pienryhmissä, jolloin aikuisella on aikaa ja mahdollisuus paneutua lapsiin, rauhallisessa ympäristössä. Toiminta on suunniteltu huolella ja mm. ulkoilussa aikuiset jakautuvat pihaan lasten luokse. Toimintaa muovaillaan lapsen henkilökohtaisten taipumusten ja vanhempien toivomusten mukaan (mm: nukkari, toiminta, ulkoilu ym.)