Ryhmät

Päiväkoti Kädenjäljessä on kaksi puolta, Kädenjälki ja Pikkurilli. Molemmilla puolilla lapset on jaettu iän mukaan kahteen ryhmään. Kaikki ohjattu toiminta toteutetaan pienryhmissä, joihin lapset on jaettu ryhmän sisällä. Jokaisen ryhmän arkeen kuuluu ohjatut tuokiot, paljon syliä, leikkimistä niin sisällä kuin ulkona, sekä ruokailut ja päivälepo. 

Pikkurillin puolella toimivat ryhmät Höpönassut ja Touhutossut.

Höpönassujen ryhmässä lapset ovat 1-3 vuotiaita. Ryhmässä on yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. 

Touhutossujen ryhmässä lapset ovat 3-5 vuotiaita. Ryhmässä on yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja. 

Kädenjäljen puolella toimivat ryhmät Tahmatassut ja Taitotassut. 

Tahmatassujen ryhmässä lapset ovat 4-5 vuotiaita. Ryhmässä on yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja. 

Taitotassujien ryhmä on esiopetusryhmä, johon voi tarvittaessa kuulua myös viisivuotiaita ”viskareita”. Taitotassujen ryhmässä päätavoitteena on oppia uusia asioita ja taitoja monipuolisen toiminnan ja leikin avulla. Oppiakseen lapset saavat tutkia, pohtia, tunnustella, kuunnella, haistella ja maistella. Esiopetuksen pohjana on valtakunnallisen esiopetussuunnitelman lisäksi Kädenjäljen esiopetussuunnitelma, jossa toiminnan arvot näkyvät selkeästi. Päätavoite on, että Kädenjäljestä kouluun siirtyvä lapsi tietää, miten kivaa oppiminen on. Hän myös osaa arvostaa itseään ja muita.

Taitotassujien ryhmä toimii pienryhmissä. Lapset jaetaan pienryhmiin lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Taitotassujen ryhmässä pienryhmien kokoonpano vaihtelee toiminnan luonteen mukaan siten, että jokaisen lapsen vahvuusalueet huomioidaan mahdollisimman monipuolisesti. Lapset oppivat myös toisiltaan, joten toisen vahvuusalueesta jokainen voi kartuttaa omia taitojaan.

Taitotassujen viikko-ohjelma rakentuu viikoittain saman rungon ympärille.

Esiopetusaika on päivittäin klo 8.30 – 12.30. Esiopetusta ei ole ainoastaan päivän pedagoginen toiminta, vaan kaikki esiopetuspäivän aikana tapahtuva toiminta (mm. leikki, ruokailu ja ulkoilu).